Yasal Bilgiler ve Kullanım Koşulları

Yasal


Yasal Bilgiler ve Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

Bu web sitesi size KLF Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sunulmaktadır (bundan sorna kısaca "KLF" olarak anılacaktır). Bu web sitesindeki tüm içerik özenle ve dikkatle bir araya getirilmiştir. Ancak KLF, bu web sitesinin içeriğinde meydana gelebilecek olası hatalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu sitede yer alan tüm içerik (belge, resim vb.) İle ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden her türlü kullanım sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklar kullanıcıya aittir.

KLF web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu bağlamda kullanıcı, KLF web sitesine girmesi nedeniyle kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hatalardan ve bunların doğrudan veya dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Bu web sitesi, üçüncü şahıslar tarafından işletilen diğer web sitelerine bağlantılar içerir. Bağlantı verilen sitelerdeki beyanlar KLF tarafından yapılmaz. KLF'ın, KLF web sitesinden bağlanan tüm üçüncü şahıslara ait sayfalardaki içeriklerle hiçbir ilişkisi olmadığı açıktır. Özellikle KLF, bu sayfalarda yürürlükte olan yasal hükümlerin üçüncü şahıslar tarafından ihlali veya ihlalinden sorumlu değildir.

İşbu Kullanım Koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak hazırlanmıştır ve bu kanunlara tabidir. Kocaeli Gebze Mahkemeleri ve İcra Daireleri bu internet sitesi ile ilgili tüm ihtilafların yürürlükteki kanunlar çerçevesinde çözümlenmesinde yetkilidir. Bu Kullanım Koşullarından herhangi birinin geçersizliği veya geçersizliği, diğer koşulların geçerliliğini etkilemeyecektir.

FİRMA BİLGİLERİ
UNVAN                 : KLF Otomotiv 
VERGİ NO             : 
MERSIS NO          :